ขั้นตอนการปฏิบัติ ยื่นขอสำเนาประวัติข้าราชการ

ขั้นตอนที่ 1
Responsive image
ขั้นตอนที่ 2
Responsive image
ขั้นตอนที่ 3
Responsive image
ขั้นตอนที่ 4
Responsive image
ขั้นตอนที่ 5
Responsive image
ขั้นตอนที่ 6
Responsive image